Visjon for Norsk Topphåndball

Norsk Topphåndball skal med utgangspunkt i klare målsettinger bidra til å øke verdien av håndballproduktet overfor sine målgrupper. Gjennom økt verdi skal rammebetingelser og interesse for idretten styrkes og økes.

Norsk Topphåndball skal  være den idretten som gir de beste opplevelsene i hall og i media, og skal ha en sterk og positivt omdømme i befolkningen.

Norsk Topphåndball, vi scorer mest                                                              Norsk Topphåndball, en tøff opplevelse