Målsetninger for Norsk Topphåndball

bb4

Veldrevne klubber

Alle klubber skal løse sine administrative, økonomiske, markedsmessige og sportslige oppgaver på en profesjonell måte. De skal være i stand til å ivareta sine forpliktelser ovenfor spillere, Norsk Topphåndball, NHF, sponsorer og andre interessenter. De skal kunne bidra til å utvikle norsk topphåndball.  Dette innebærer bl.a. å samarbeide om organisatorisk og sportlig utvikling samt at klubbene skal kunne gjennomføre tiltak og oppfylle avtaler. F.eks. skal ingen kvalifisere til poengtrekk grunnet sin økonomiske styring.

  •  Alle klubber skal i 2012 være bedre organisatorisk enn dagens mest veldrevne klubber 

 

Øke interessen for norsk topphåndball og markedsverdien av Norsk Topphåndball

En overordnet forutsetning for å nå vår visjon og våre andre målsetninger er å bedre klubbenes rammebetingelser og arbeidsvilkår. Hallene skal fylles og vårt produkt skal ha høyere markedsverdi og være lettere å selge.

  • Vi skal utvikle og posisjonere norsk topphåndball som den foretrukne iddrettsunderholdningen
  • Vi skal doble antall tilskuere, doble vår media oppmerksomhet og doble klubbenes reelle omsetning 

 

Beste samarbeidspartner

 Vi skal være den foretrukne samarbeidspartner for næringslivet (og interesseorganisasjoner). De skal gjennom et samarbeide med oss oppleve at Norsk Topphåndball bidrar til å styrke deres omdømme, synlighet og profil. Norsk Topphåndball skal på denne måten bidra til å øke den totale verdien på våre samarbeidspartnere.

  • Våre verdier og synlighet skal være det næringslivet ønsker å assosiere seg med.
  • Vi skal bli årets sponsor og samarbeids ”bedrift 

 

Høyt internasjonalt nivå

Spillere og klubber på sportslig internasjonalt nivå. Alle lag bør ha spillere som utmerker seg nasjonalt. Vi skal benytte E-Cup plasser, og klubber som kvalifiserer seg skal holde sportslig nivå i forhold til aktuell cup. Samlet skal vi oppnå minst semifinaleresultater. Klubbene skal kunne trene på et internasjonalt nivå og levere spillere som imøtekommer NHF målsetninger for landslagene.

  • Vi skal utvikle, beholde og tiltrekke oss spillere som bidrar til å oppfylle våre visjoner.