Formål for Norsk Topphåndball

bb1

Norsk Topphåndball er en interesseorganisasjon og servicekontor for klubber med lag i  Eliteserien i Norge. Norsk Topphåndball skal arbeide for å gi medlemsklubbene best  mulig rammebetingelser.

Norsk Topphåndball skal bidra til å fornye og utvikle norske eliteserieklubber nasjonalt  og internasjonalt, og være det  naturlige bindeledd mellom elitehåndballklubbene og NHF.

Vi skal finne en felles plattform og legge grunnlaget for å nå våre målsetninger. Samhold er  en av våre styrker og sammen har  klubbene i  Norsk Topphåndball alle muligheter til å lykkes. Norsk Topphåndball skal  være  den foreningen som bidrar til at sine medlemmer når sine målsetninger. Vi skal i samarbeid utvikle oss organisatorisk og sportslig

Vår identitet skal stå sterkt på egne ben, være et kvalitetsstempel samt være uavhengig av  tilsluttede enkelt klubber.  Merkenavnet skal  være så sterk at tilsluttede klubber skal  oppleve at deres produkt er enda sterkere og har høyere verdi  når de er en del av Norsk Topphåndball.

Sammen utvikler vi norsk topphåndball