Bakgrunnen

bb3

Gjennom mange år har håndballen etablert seg som en av de største idrettene i Norge, og landslagene har levert solide og underholdende opplevelser. Håndballen har, og har hatt, mange dyktige mennesker i og rundt seg, og håndballens posisjon er et resultat av bl.a. mange gode hoders arbeid gjennom mange år.

Klubbene har alene ikke klart å utnytte potensialet i produktene våre, men med Norsk Topphåndball (tidligere Serieforeningen Håndball) tar de et samlende grep for å styrke norsk topphåndball.

Vi har felles forståelse for hvor vi står og hvor vi vil. Målsetningene er derfor et resultat etter ønsker fra klubbene. Nå arbeides det fortløpende med strategier og tiltak for at vi skal nå våre målsetninger.
Norsk Topphåndball skal ta håndballen til nye og enda bedre og høyere posisjon i befolkningen og næringslivet.