Regler for størrelse på logo

str

Det er viktig at logoen er tilpasset bruk/plassering. De følgende minstemålene er et absolutt minimum, og det anbefales å benytte logoen større enn disse.

Minste tillatte størrelse på logo er en bredde på 20mm som. På skjermbaserte medier er minste tillatte størrelse på primærlogo 25mm.

Skal logoen brukes negativt, øker minstestørrelsen til 23mm for print og 28mm for skjerm.
Grunnen til dette er at en negativ logo virker optisk mindre, fordi en mørk bakgrunnsfarge “spiser” av den hvite logotypen.

Disse reglene gjelder for både primært- og sekundært oppsett av logoen, da det på begge er bestemt ut fra lesbarhet på logotypen.