Logoversjoner

Primærlogo farger – positiv / negativ

Skal brukes så langt det er mulig i følge reglene.

Primærlogo gråtoner – positiv / negativ

Til bruk på andre bakgrunnsfarger og f.eks annonser i avis

Sekundærlogo farger – positiv / negativ

Kan brukes i høydeformater, hvor formatets bredde skaper problemer for minstestørrelse på logo.

Sekundærlogo gråtoner – positiv / negativ

Til bruk på andre bakgrunnsfarger og f.eks annonser i avis. Kan brukes i høydeformater, hvor formatets bredde skaper problemer for minstestørrelse på logo.

Tertiærlogo tofarge – positiv / negativ

Skal kun brukes ved ytterst nødvendighet og i samhør med ansvarlig person. F.eks. broderi

Tertiærlogo sort/hvit – positiv / negativ

Denne skal brukes på faksmal. Kan også brukes på broderi i samsvar med ansvarlig person.