Emosjonelle verdier rundt logoen

logoen1

Sterk

Fargekombinasjonen gjør symbolet sterkt, også fordi fargen assosieres med blant annet ild som er kraftfult.
Fargene er også valgt med utgangspunkt i medaljefargene gull og sølv(den grå versjonen),
som trekker linjer både til sport og toppen av podiet.

Enkel

Det er en enkel form som er lett å gjennkjenne og plassere i bruk med andre elementer.

Bevegelse

Ved bruk av de ulike fargelagene skaper man en slags 3D persepsjon, som gir inntrykk av bevegelse.
Symbolet er også tiltet litt mot høyre, slik at det står på ett “ben”, ikke to. Dette gir en følelse av
at det er i bevegelse, fordi det ikke er naturlig at det står stødig på denne måten.

Synlighet

På grunnlag av fargeposisjoneringskartet og posisjonering i markedet (kommunikajsonsplattformen)
er symblet godt synlig som en merkevare. Blå og rød er en mye brukt farge av klubber, mens gul er lite brukt.

Ved å bruke en gul farge, fremstår Norsk Topphåndball som en forening/kvalitetsstempel, ikke som EN av klubbene.
Det er også lagt til en nyanse av rød for å beholde litt av tilhørigheten. Totalen blir en kombinasjon av å ivareta en rolle
som forrening og for å representere klubbene.

Kvalitet – Troverdighet

Ved bruk av en grotesk fonttype, uttrykker man kvalitet og troverdighet. Dette gjennom sin enkle,
sterke og tydelige form, som tidligere nevnte verdier. Logotypen er også modifisert for å gi den mer
personlighet som øker gjenkjennelsesevnen.