Bruk av logo på fargebakgrunner

logopaafarge

Logoen bør i utgangspunktet plasseres på hvit eller sort (negativ logo) bakgrunn så langt det er mulig. Negativ logo er i utgangspunktet kun ment på materiale.
Om logoen må stå på en farged bakgrunn, skal logoen brukes i gråtoner. Det er som regel på drakter dette er et tema og det bygger opp under visjonen om at vi skal representere klubbene, ikke ta vekk fokuset fra dem. Logoen i gråtoner skal derfor også brukes på sorte drakter.

Ved unntak må dette gjøres i samhør med ansvarlig person for Norsk Topphåndball.