Beskyttelsesområde

beskyttelsesomraade3

For å sikre lesbarhet er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Avstanden er relatert til en versal T i Logotypen, som vist over og skaleres proporsjonalt med logoen.

Beskyttelsesområdet angir minste tillatte avstand. De samme regler gjelder for alle versjoner av logoen.
Unntak fra reglene må godkjennes av Norsk Topphåndball.