Støttefont

Det er spesielle regler for typografi på skjerm.
Dette for å sikre enkel utveksling av elektroniske dokumenter uten fontproblematikk,
og for at alle skal ha like fonter tilgjengelig. Samtidig er det viktig med rett bruk av
typografi for å sikre god lesbarhet.

All tekst på skjermbaserte medier skal være i Arial eller Georgia.
Dette gjelder i elektroniske, brevmaler, mailer, PowerPoint, nyhetsbrev ol.

Dette er også støttefonter til bruk i mengdetekst for trykksaker.