Kjøp av font

ITC Avant Garde Gothickan brukes i headinger  og lignende, forhåndsvis på print og evnt. vignetter/animasjoner.
Arial og Georgia kan brukes i mengdetekst, og generelt på web.

Arial og Georgia er standard font på både Mac og PC maskiner. Dette vil si at den kan brukes fritt. ITC Avant Garde Gothic er ikke en standard font, så for å benytte den, må du kjøpe rettighetene til fonten.

I Norge kan den bestilles fra www.luth.no