Gråtoner

I tillegg til sort, hvit og de ulike fargene i fargepaletten, er det valgt noen faste valører av sort.
Det skal bare brukes valørene 30%, 60% og 90% av sort, i tillegg til sort og hvit.

Bruk alltid fargeverdiene fra designmanualen ved å laste ned fargepalletten.