Velkommen til Norsk Topphåndballs Designmanual

forside

Denne designmanualen er en enkel håndbok i bruk av logo og visuelle virkemidler for Norsk Topphåndball.

Designmanualen skal være retningsgivende for å skape en helhetlig og tydelig identitet, og skal besørge effektiv branding og størst mulig troverdighet til profilen. Designmanualen skal benyttes i all Produksjon. På denne måten vil Norsk Topphåndball fremstå helhetlig i kommunikasjonen med målgruppen.

I toppen av hver side kan du laste ned enkeltmaler.

Du kan også laste ned hele designmanualen her (obs! 38.2 mb)

Alle maler og innhold er forbeholdt Norsk Topphåndball og må ikke misbrukes på noen måte.